Správa Osobních Údajů

1. Úvodní Údaje:

Název Společnosti: Intelligent Studios s.r.o.
Sídlo: V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha
IČO: 27907147
Kontaktní e-mail: info@intelstudios.com
Kontaktní telefon: +420 233 007 006

Účel Zpracování Osobních Údajů: Intelligent Studios s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb a produktů, komunikace se zákazníky a plnění smluvních závazků.

2. Typy Sbíraných Údajů:

  • Osobní Údaje: Jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo.
  • Automatické Údaje: Informace získané pomocí cookies, IP adresy, informace o prohlížeči.

3. Zákonnost Zpracování:

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Práva Uživatelů:

  • Právo na Přístup: Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
  • Právo na Opravu: Uživatelé mají právo žádat o opravu nepřesných osobních údajů.
  • Právo na Smazání: Uživatelé mají právo žádat o smazání svých osobních údajů za určitých podmínek.

5. Bezpečnostní Opatření:

Osobní údaje jsou chráněny proti ztrátě, zneužití a neoprávněnému přístupu v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Sběr Kontaktů pomocí Formuláře:

Intelligent Studios s.r.o. sbírá kontaktní údaje prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách za účelem komunikace se zákazníky, zasílání relevantních informací o našich produktech a službách a poskytování odpovědí na dotazy.

7. Používání Google Analytics 4 a Reklamních Kampaní:

Intelligent Studios s.r.o. využívá nástroje jako Google Analytics 4 (GA4) a provádí reklamní kampaně na platformách Google Ads a Facebook za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek a cílení reklamních obsahů na relevantní publikum. Tyto nástroje mohou shromažďovat informace o uživatelských aktivitách na našich webových stránkách za účelem optimalizace marketingových strategií.

8. Kontaktní Informace:

Kontakt pro Ochranu Osobních Údajů:
Kontaktní e-mail: info@intelstudios.com
Kontaktní telefon: +420 233 007 006

Pro jakékoliv dotazy nebo žádosti ohledně ochrany osobních údajů se prosím obraťte na výše uvedenou kontaktní osobu.

9. Souhlas:

Souhlas se zpracováním osobních údajů je vyžadován v souladu s Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Uživatelé mají právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

10. Aktualizace Politiky:

Tato politika je pravidelně aktualizována a její nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

11. Závěrečné Ustanovení:

Tato politika osobních údajů vstupuje v platnost dnem 25. 4. 2024. Intelligent Studios s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu této politiky v souladu s platnými právními předpisy.

12. Právní Oznámení:

Tato politika osobních údajů je součástí obecných podmínek použití Intelligent Studios s.r.o. a je dostupná na našich webových stránkách.